ป้ายกำกับ: ยุทธนาวีที่ Midway และจุดเปลี่ยนอำนาจญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2